telefón: +48 506 97 97 94

Kamenivo do gabionov


Vďaka spolupráci s najlepšími poľskými výrobcami kameniva a špeciálne pripravenej technologickej linke na lomenie a presievanie kameňa môžeme vám ponúknuť niekoľko druhov kameniva s veľkosťou v rozsahu 60-120mm, vhodnou na vyplnenie gabionových košov, ako aj ostatné dostupné veľkosti kameňa.
Kora kamienna

Kora kamienna

Frakcja 63-250mm
XX
Seroentynit

Serpentynit

Frakcja 63-250mm
XX

Frakcja 60-120mm
248 zł netto
Bazalt

Bazalt

Frakcja 45-200mm
XX

Frakcja 60-120mm
250 zł netto
Szarogłaz

Szarogłaz

Frakcja 100-200mm
XX

Frakcja 60-120mm
250 zł netto
Granit kruszony

Granit kruszony

Frakcja 60-120mm
XX
Kostka granitowa

Kostka granitowa

4/6 XX

7/9 320 zł netto
Uvedené ceny sú bez DPH za 1 t kameňa.
Ponúkame tiež možnosť zabalenia kameňa do vriec typu BIG-BAG – platí len na základe predchádzajúcej telefonickej objednávky.
UPOZORNENIE: kamenivo s veľkosťou inou ako 60-120mm môže obsahovať do 25% podsitného a nadsitného.